Всемогъщ и великодарящ Боже, източник на всичко добро и благо, приеми, молим Те, смирената ни молитва, изпълнена с надежда и вяра в Твоята непрестанна грижа и благост.

О, Господи, Царю на небесата и земята! Всичко, което съществува, е дело на Твоята ръка и Твоята воля. Ти, Който си източник на живот и здраве, насочи светлината на Твоята благодат към нас, Твоите смирени слуги.

Приеми нашите скромни думи като израз на безмерната ни нужда от Твоето изцелително присъствие. Изцели болестите ни, Господи, премахни немощите ни и възстанови нашето здраве, за да можем отново да служим на Теб с пълно сърце и душа.

Ти, Който си източник на милост и състрадание, прости ни за нашите грехове и неразбирателства. Нека нашите страдания и болки бъдат преобразувани в средство за духовното ни пречистване и обновление, чрез Твоята вечна воля.

О, Всемилосърдни Господи! Дарувай ни със сила и търпение да издържим на всяка изпитание и страдание, като винаги се уповаваме на Твоята непогасима светлина и вечна обич.

Помогни ни да видим Твоята благост и милост във всичко, което преживяваме, и да се радваме в Твоята любов и грижа, независимо от обстоятелствата. Нека нашето здраве бъде израз на Твоята милост и щедрост, и нека винаги прославяме Твоето светло име с благодарност и хвала.

Подай ни, о, Господи, Твоето изцеление и благословение, за да можем да продължим да служим на Тебе с вяра, надежда и любов, през всички дни на нашия живот. Амин.

Сребърни икони

Икони със сребърен обков и посребрени икони